Actualitat

YouTube

E. Niubó: “Facin el que toca per tenir un inici de curs digne per a tothom”

La portaveu d’Educació del Grup Socialista, Esther Niubó, ha defensat avui la Proposta de Resolució de dels grups de l’oposició per atendre les necessitats educatives per al curs 2016-2017 i ha assenyalat que “les darreres dues setmanes vam ser testimonis de tot un intent d’aquest govern d’instrumentalitzar la comunitat educativa de manera indigna, comunicant la suspensió de l’ampliació de noves dotacions de personal de cara al curs que començarà al mes de setembre, i culpant d’aquesta decisió a algun partit en concret i de retruc a tota l’oposició per no haver-nos adherit a un pressupost presentat, per cert, sense cap tipus de voluntat de diàleg i de negociació amb la resta de grups. “No es pot jugar políticament amb les necessitats urgents que té l’educació pública de reforçar les dotacions per garantir un veritable model d’escola inclusiva i atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials, així com els centres d’entorns més desafavorits i amb risc d’exclusió social”, ha afegit. Esther Niubó ha assenyalat que “tenint en compte la urgència de la qüestió, que afecta de ple l’inici i la planificació del proper curs, vam decidir tramitar aquesta proposta de resolució a petició del conjunt del MUCE per mirar de trobar solucions al problema de la manera més ràpida possible”. Segons la portaveu socialista, “no sabem si ha estat per la concurrència d’unes eleccions o per la pressió exercida per la comunitat eductiva que el Departament ha rectificat en part, la qual cosa celebrem. Ara bé, s’ha produït només una rectificació a mitges, encara insuficient, i per això aquesta Proposta de Resolució continua tenint sentit, perquè el que demanem és desenvolupar els instruments previstos a la Llei per obtenir recursos destinats a mantenir les plantilles dels professionals de l’educació d’aquest curs que ara deixem enrere, cobrir totes les necessitats pe la correcta escolarització de l’alumnat, la creació de noves aules o centres públics, especialment assumint una millora dels recursos destinats a reforçar l’escola inclusiva i cobrir plenament les seves necessitats; una adequada atenció a l’alumnat amb NEE i a la diversitat, i incorporar la substitució de les baixes des del primer dia i des de l’1 de setembre a tots es centres públics de Catalunya”. “En definitiva, aquest govern continua decebent. Seguim esperant un major compromís amb l’educació pública, amb l’escola inclusiva, amb una atenció adequada a un alumnat cada vegada més divers, amb el professorat com a pilar fonamental del sistema que carrega sobre les seves espatlles retallades des de 2012 sense eines com pot ser la formació, amb la lluita per l’equitat atenent especialment a centres d’entorns més desafavorits amb risc d’exclusió. Prenguin les mesures pressupostàries que convingui dins de l’ampli marge que tenen i que marca la llei, i facin el que toca per tal que tinguem un inici de curs digne per a tothom”, ha conclòs.