Resolucions aprovades al 12è Congrés del PSC

  • Actualitzat:
  • Creat:

El Congrés va aprovar la Resolució Congressual i resolucions sobre l'Aliança Catalana de Progrés, el Consell Obert, les eleccions primàries i sobre Europa.

Aquest és el document final de la Resolució Congressual del 12è Congrés del PSC, resultat d'incorporar durant els tres dies que va durar, les esmenes d'agrupacions i sectorials a la ponència marc.

Resolució Congressual

(Podeu descarregar-vos també el PDF en l'arxiu adjunt)

Us desglossem alhora les quatre resolucions aprovades al plenari durant el 12è Congrés del PSC, amb un petit resum:

- Resolució sobre l'Aliança Catalana de Progrés.

"Catalunya necessita obrir una nova etapa basada en el diàleg i l’entesa entre tots i totes els progressistes. Cal impulsar un ampli moviment de base social, política i cultural, que integri tots els homes i dones, tots els segments socials que, a Catalunya, comparteixen els valors de llibertat i justícia social".

- Resolució sobre el Consell Obert.

"El Consell Obert del PSC serà un ampli fòrum consultiu i deliberatiu, format paritàriament per una representació del propi Consell Nacional del PSC i un nombre igual de persones significatives dels moviments socials i sindicals, del món de la cultura, dels diversos àmbits professionals".

- Resolució sobre Eleccions primàries obertes.

"Ens proposem realitzar l’elecció dels principals candidats del partit en els diferents processos electorals, a través dels corresponents processos d’eleccions primàries obertes al conjunt de la població". 

- Resolució sobre Una Europa unida que asseguri el domini de la política democràtica sobre l'especulació dels mercats

"Treballarem per esdevenir membres de ple dret del PSE; donarem suport a un cap de llista comú pel conjunt de partits socialistes a les eleccions al Parlament Europeu, amb llistes transnacionals; enfortir els continguts educatius sobre la UE en l'ensenyament obligatori; i fem nostres les propostes que els socialistes europeus han fet per una major supervisió i regulació financera, entre altres".

Finalment, també podeu consultar els Estatuts i el Codi ètic del partit.

Fitxers adjunts:

Paraules clau: