Programa

Horari Previst

Dijous 15 de desembre

De 19 a 21 hores: Acreditació dels Caps de Delegació al Palau de Congressos.
 

Divendres 16 de desembre

A les 9 hores: Acreditació dels Caps de Delegació al Palau de Congressos; membres del òrgans del Partit i convidats/des al Palau de Congressos, i lliurament de material.

A partir de les 11 hores: Inauguració del 12è Congrés:

  • Dictamen de la Comissió de Credencials.
  • Benvinguda i constitució a càrrec del Secretari d’Organització i Finances.
  • Elecció de la Mesa del Congrés.
  • Salutació del/de la President/a del Congrés.
  • Salutacions convidats/des.

A les 14 hores: Dinar

A les 16 hores: Represa de la sessió:

  • Informes de gestió de la Comissió Executiva, del Consell Nacional i de les Comissions de Garanties, Control Financer i Registre d’Interessos. Debat i votació.
  • Constitució de les Comissions de Treball

Dissabte 17 de desembre

A les 9 hores: Treball en Comissió

A les 14 hores: Dinar

A les 16 hores: Represa de la sessió

Al llarg de la tarda: Debat i aprovació dels dictàmens de les Comissions de Treball en Plenari.

Diumenge 18 de desembre

De 9 a 11 hores: Votacions de les Candidatures a la Comissió Executiva i als altres òrgans del Partit

A les 12 hores: Represa de la sessió:

  • Resolucions
  • Proclamació dels resultats

Cloenda